خانه فروشی در برچی عقب شفاخانه برچی

بررسی اجمالی

خانه فروشی در بهترین موقعیت برچی
۳۵۰ متر مربع زمینش است
۴ منزل
۱۱ اتاق
۴آشپز خانه
۹ حمام دست شوی
۳ صالون متوسط
۱ فول تهکوی
آدرس: برچی، عقب شفاخانه دشت بر چی استگاه تانک تیل
قیمت: ۲۰۰ هزار دالر
برای معلومات بیشتر به شماره های ذیل تماس شوید.
۰۷۸۵۹۹۴۱۹۶
۰۷۷۶۵۶۶۶۶۸

مشخصات

بازدید صفحه

اولین نفر برای بررسی باشید “خانه فروشی در برچی عقب شفاخانه برچی”