حولی فروشی در کارته نو

بررسی اجمالی

خانه های فروشی به بهترین موقعیت کارته نو
🔹 قواله شرعی
🔹 دو منزله
🔹مساحت ۳۶۰مترمربع
🔹دارای برق مستقل
🔹ادرس:کابل،سرک نو کارته نو
🔹قیمت مجموعی : ۱۰۰۰۰۰ هزار دالر با جورامد
برای معلومات بیشتر به شماره های زیر به تماس شوید.
۰۷۸۵۹۹۴۱۹۶
۰۷۷۵۶۵۶۶۶۸

مشخصات

بازدید صفحه

اولین نفر برای بررسی باشید “حولی فروشی در کارته نو”