حولی فروشی در کارته پروان بهارستان

بررسی اجمالی

زمین فروشی با دو تعمیر سابقه
بهترین موقعیت برای آپارتمان سازی
مساحت:۹ بسوه
قیمت: فی بسوه ۷۰۰۰۰ دالر با اندک جور آمد
آدرس: کارته پروان بهارستان
برای معلومات بیشتر به شماره های زیر به تماس شوید.
۰۷۸۵۹۹۴۱۹۶
۰۷۷۵۶۵۶۶۶۸

مشخصات

بازدید صفحه

اولین نفر برای بررسی باشید “حولی فروشی در کارته پروان بهارستان”