آپارتمان فروشی دارلمان واقع جای ریس

بررسی اجمالی

آپارتمان فروشی در بهترین موقعیت
واحد ۲۰۰ متر مربع
دارای پنج اطاقه
سه تشناب سه بالکن و حمام
صالون کلان
آب شیرین و برق مستقل
منزل سوم
قیمت: ۷۵۰۰۰ دالر با جور آمد
آدرس: واقع جای ریس دارلامان
برای معلومات بشتر به شماره های زیر به تماس شوید.
۰۷۸۵۹۹۴۱۹۶
۰۷۹۸۸۸۳۸۱۷
۰۷۹۶۵۶۰۰۰۴

مشخصات

بازدید صفحه

اولین نفر برای بررسی باشید “آپارتمان فروشی دارلمان واقع جای ریس”