خانه فروشی در ناحیه پنجم

بررسی اجمالی

یک در بند حویلی فروشی
در ناحیه پنجم
منطقه دیوانبیگی
مساحت زمین دوبسوه
دارای پنج اتاق
در سه منزل
تهکوی
حمام .تشناب اشپز خانه
قباله عروفی همراه کتابچه صفایی
قیمت سی لگ افغانی=۳۰۰۰۰۰۰ AfNبا اندک جور امد
فاصله از سرک ۷ دقیقه پای پیاده
C/N
۰۷۸۹۰۰۷۹۲۰
۰۷۹۹۱۶۱۱۶۲
۰۷۴۸۵۴۷۲۰۰

مشخصات

نمای ساختمان

  • گچ و خاک

بازدید صفحه

اولین نفر برای بررسی باشید “خانه فروشی در ناحیه پنجم”