حویلی فروشی

بررسی اجمالی

حویلی فروشی
🏢 چهار منزل، مساحت سه صد متر مربع
📝 قباله عرفی
– تهکوی کلان با دو اطاق و یک تشناب
– منزل اول؛ سه اطاق دو تشناب و حمام یک اشپزخانه
– منزل دوم؛ چهار اطاق سه تشناب یک آشپزخانه
– منزل سوم؛ دو اطاق یک تشناب و یک آشپزخانه و تخت بام.
– ذخیره آب ده هزار لیتر
– گنجایش سه موتر در‌ پارکینگ
– آب نل شیرین
قیمت؛ ۱۳۵,۰۰۰ دالر
آدرس؛ سرک میدان هوایی، عقب وزارت داخله جدید کوچه اول‌.
برای معلومات بیشتر به شماره های زیر به تماس شوید
۰۷۸۵۹۹۴۱۹۶
۰۷۹۶۵۶۰۰۰۴

مشخصات

بازدید صفحه

اولین نفر برای بررسی باشید “حویلی فروشی”