حویلی فروشی ناحیه ۱۳

بررسی اجمالی

حویلی فروشی
مساحت ۴بسوه ۲ طبقه گادری خشت پخته کارشده هرطبقه ۴ اتاق مجهز قیمت ۳۰ لک باجور آمد
آدرس: شهرک صفا نزدیک حمام صفا کوچه پخته با آب وبرق
تماس: ۰۷۷۷۷۱۲۳۰۰
۰۷۹۹۷۱۲۳۰۰

مشخصات

بازدید صفحه

اولین نفر برای بررسی باشید “حویلی فروشی ناحیه ۱۳”